สร้างแบรนด์…..ให้มีชีวิต

2018-03-16 03:44:42

การมีชีวิตของแบรนด์จำเป็นจะต้องมองให้มากกว่าธุรกิจ

เพื่อทำให้แบรนด์มีชีวิตและสร้างสายสัมพันธ์กับผู้บริโภค

เมื่อแบรนด์บรรลุเป้าหมายได้ ผลกำไรก็จะตามมาเอง

ซึ่งเป็นกุญแจที่จะนำแบรนด์ไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง 

(BRANDING 4.0 / PHILIP KOTLER)

 
 

 เราดูแลธุรกิจคุณทุกขั้นตอน

  •  Brand Personality (บุคลิกภาพของแบรนด์)
  •  Brand Identity (เอกลักษณ์ของแบรนด์)
  •  Brand Positioning (การวางตำแหน่งของแบรนด์)
  •  Brand Expected Perception (การรับรู้ของแบรนด์ที่คาดหวัง)
  •  Brand Storytelling (การเล่าเรื่องของแบรนด์)
  •  Re-Branding (การเปลี่ยนโฉมแบรนด์)

ติดต่อเรา

GLORY BRANDING CO., LTD.

แฟ็กซ์: 021708012

โทร: 021872813

บริษัท กลอรี่ แบรนดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1104/374 หมู่บ้านโนเบิล คิวบ์ พัฒนาการ
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250